Jare gelede het J.A Kleinhans (III) in diepte navorsing begin doen om al die familie konneksies saam te trek. Wie elk is, wat hulle doen, waar hulle woon en hoe ons almal gekoppel is. Hierdie webwerf bevat sy navorsing. 

Vergiss nicht die heimat wo deine wiege stand
Du findest in der fremde kein zweites heimatland

JAK (i)

JAK(i)

JAK (ii)

JAK (ii)

JAK (iii)

JAK (iii)

JAK (iv)

JAK (iv)

JAK (v)

JAK (v)

Die storie van die Suid-Afrikaanse Kleinhanse

Die Duitse voorvader van die Suid Afrikaanse Kleinhanse was afkomstig van Wagenveld, 'n dorpie in Oos-Friesland – Duitse gebied. Johann Adolph Kleinhans het tussen 1730 en 1735 daarheen getrek en het gewoon in Bockel Nr 44 , deesdae bekend as Neustädter Strasse 44. Hy het daar 'n plasie (Bauernhof) in 1735 bekom. Hy is gebore in 1685 en oorlede 24/10/1773.

Hy het as kok na Wagenveld gekom nadat die magistraat/landrosgesin van Cornberg-Auburg met 'n lening 'n kasteel en landgoed Auberg bekom het. Hy het as "Kook-sien" bekend gestaan, afgelei van sy amp. Hy het drie seuns gehad.


Die seuns is almal in Wagenfeld gedoop en die rekords is nou nog beskikbaar. Hieruit is dit duidelik dat die van "Kleinhans" gespel word en nie "Kleynhans" nie. Daar is ook geen rekord dat daar 'n ander Kleinhans na Suid-Afrika gekom het nie. Ook vind ons geen Kleynhanse (met die Hollandse "ey" ) in Duitsland of Holland nie.


Die tweede seun Johann Rudolph het sy vader se beroep as kok beoefen in Wagenfeld. Hy is getroud met Catharina Agnesia Koster. Kinders – Dorethea Loysa Kleinhans en Maria Catharina Kleinhans. Die oorspronklike plasie is vandag nog in besit van hul nageslag.


Tussen 1700-1900 was Wagenfeld 'n baie arm gedeelte en die oudste seun, Theodorus Ernst, moes gedurende die somertyd in Holland gaan werk om aan die lewe te bly. Herfs het hy terug gekom om die oes in te bring. Hierdie kontak bied hom die geleentheid om Duitsland te verlaat in 1747, sy mondigwordings jaar, op die skip "Geregtigheid" na Suid Afrika nadat hy by die Hollandse Oost Indiese Companie aangesluit het. In die skeepsboeke van die H.O.I.C. word sy van foutiewelik Kleynhans gespel. Navorsing in SA bevestig hierdie Duitse inligting dat Theodorus Ernst Kleynhans in 1747 arriveer aan boord van die 'Geregtigheid' uit Wagenfeldt, Oos-Friesland. Kry burgerskap 1757 en onder die Hollandse invloed is die van verder so verkeerd gespel. As gevolg hiervan vind ons vandag nog die twee spellings by families in Suid Afrika, maar beide is afstammelinge van dieselfde voorvader.


Theodorus is getroud in 1754 in Drakenstein met Maria Sophia Volschenk – Dogter van Evert Janz Volschenk en Sara van Graan . Teen 1800 was hy wamaker op Grootvadersbosch ten ooste van Swellendam aan die Duivenhoksrivier. Hy is oorlede in 1803.


Die nageslagte het in die distrik van Swellendam versprei tot by Riversdal/Stilbaai waar vandag nog baie Kleinhanse is. Maar daar was ook die wegbrekers wat Vrystaat toe is en veral Oos Kaap toe.


Baie werk is gedoen om die familie stamboom so volledig moontlik te voltooi. Die direkte lyn vanaf ons stamvader kan ook gevolg word om sodoende by die vyf agtereenvolgende naamgeslagte, Johannes Adolf Kleinhans, uit te kom.